Party Proof Your Hair

1. Organisatie

De wedstrijd wordt georganiseerd door Cut,paste&paint, Gebroeders Vandeveldestraat 24/001,9000 Gent.  Dit reglement legt de voorwaarden vast die van toepassing zijn op de 'Party Proof Your Hair 'wedstrijd.

2.Periode

De wedstrijd loopt van 7 december 2021 7u tot en met 31 januari 2022 23u59,

3. Wie kan deelnemen?

De wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen.  Men kan maximaal 4 x per persoon deelnemen  (Voor iedere Selfie try out foto 1 x)

4. De prijs

De prijs bestaat uit een waardebon voor een make-over ( enkel diensten, geen producten) twv 250€. De waardebon is geldig tot 31 januari 2023.

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar.

De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan, te koop aangeboden (vb e-bay) of ingeruild worden voor een som geld.

Cut,paste&paint kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

5. Verloop van de wedstrijd

De wedstrijd wordt vanaf 1 december aangekondigd via onze website (Facebook& Instagram)

De wedstrijd  zelf verloopt volledig via Instagram!

Je deelname is pas geldig wanneer de onderstaande voorwaarden voldaan zijn.

✅ Je maakt een selfie met 1 of meerdere van onze 'Party Proof Your       Hair' try out wobblers.

✅ Share deze op je overzicht op Instagram.

✅ Tag ons @cutpastepaint en gebruik de #cppyourhair

💖 Volg ons om op de hoogte te blijven van de winnaar💖

❗Heb jij een privé account❓

Stuur ons een screenshot van je deelname via dm, anders kunnen we de geldigheid van je deelname niet controleren.

6.Privacy

Cut,paste&paint is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. We gebruiken je gegevens voor het organiseren van de wedstrijd (beheren van jouw deelname, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden).

We delen je gegevens niet met derde partijen. Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van je persoonsgegevens of om je recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uit te oefenen, kan je ons bereiken via cutpastepaint@hotmail.com .

Indien je dit wenst kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

7. Algemene bepalingen

Het reglement van deze wedstrijd is terug te vinden op de website www.cutpastepaint.be

Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname het wedstrijdreglement aanvaard te hebben. Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken).

De winnaar van de wedstrijd word bekent gemaakt op dinsdag 1 februari 2022 om 18u. En zal bekend gemaakt worden via onze social media kanalen en onze website. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie m.b.t. de wedstrijd en de organisatoren.

Cut,paste&paint kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Cut,paste&paint ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. Cut,paste&paint kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Cut,paste&paint zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door Cut,paste&paint;

Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.

Cut,paste&paint kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen.

Gebroeders Vandeveldestraat 24/001
9000 Gent, België
Tel: 09/22.44.120
Dinsdag-vrijdag: 10u-19u • Zaterdag: 10u-17u
Gesloten op zondag en maandag.
btw nr 0887 764 784

website geknipt en gekleurd door Doublegum